Home

Webbutbildning psykisk ohälsa

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning. Utbildningen Våga fråga - våga se! vänder sig främst till personal inom vård- och omsorg. Den innehåller sex moduler som var och en tar 45-60 minuter att göra. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett intyg. Utbildningen ligger på Nestors egen utbildningsportal Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området Utbildningar. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Självskadebeteende. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Det vi inte ser. Utbildningsmaterial som ger stöd.

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning Vårdgivarguide

PSYK-E bas - webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden. Rehabiliteringskoordinering. Utbildningen riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef. SKR. Röntgenteknik, fysik Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt

Webbaserade utbildningar - Kunskapsguide

Utbildningar - Självskadebeteende - Kunskapsguide

om psykisk ohälsa hos äldre Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning > Ohälsa, migration och trauma. En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen och du behöver inga speciella förkunskaper. Mest användbar är utbildningen för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun eller på.

Webbutbildningar - Vårdportal

 1. uter att genomföra utbildningen. Den sista bilden i webbutbildningen visar ett dokument med diskussionsfrågor
 2. PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. PSYK-E bas, en webbutbildning med temat Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning komme
 3. Webbutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma . Transkulturellt Centrum erbjuder en webbaserad utbildning för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär . att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp
 4. Nedstämdhet och depressioner drabbar 12-15 procent av våra äldre. Men vår kunskap i ämnet är dålig. Därför har en gratis webbutbildning om psykisk ohälsa hos äldre skapats
 5. Etiketter HBTQ, Normer, Psykisk hälsa, psykisk ohälsa Socialstyrelsens webbutbildning Att synliggöra normer i socialtjänsten är en utbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten
Kommande aktiviteter | Lasse Mattila

Webbutbildningen Psykisk ohälsa, migration och trauma ges av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Mer information finns på www.transkulturellt.. Nestor: Psykisk ohälsa hos äldre. Våga fråga - våga se! är en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer som är framtagen av Nestor, ett FoU-center med äldre i fokus. Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa. Klicka här för att komma till. Testa gärna våra webbutbildningar. De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen. Här hittar du även några självskattningar som du kan göra på egen hand eller i grupp. Resultaten är inte synliga för Arbetsmiljöverket

1. Psykisk ohälsa hos äldre 2. Depression och bipolär sjukdom 3. Ångest och sömnstörning 4. Psykossjukdom och konfusion 5. Missbruk och självmord 6. Det kan bli bättre! Utbildningen innehåller bland annat fallbeskrivningar, kunskaps- och reflektionsfrågor. Den tar cirka 6 timmar att göra. Efter avslutad utbildning får du ett intyg Världsdagen för psykisk hälsa. Publicerad 7 oktober 2021. Den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa. Det är en dag som instiftades år 1992, av World Federation for Mental Health, för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa

En miljon barn och ungdomsledare erbjuds utbildning om

 1. Webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende Psykisk Hälsa och Ohälsa. Forskargruppen formades under 2017. Vår forskning har fokus på personcentrerad integrativ och jämlik psykiatrisk vård. Gruppledare
 2. Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa
 3. och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och unga i primärvården Självskadebeteende - Nationella självskadeprojektet, webbaserad Webbutbildning 2021-10-01 Cool-kids Utvecklingspsykopatologi 7,5 hp Familjestöd, ABC Alkohol droger- upptäcka, bemöta och behandla webbutbildning Våld i nära relationer -Basutbildnig. RMR Barn.
 4. ska risken för vårdskador. Nu finns en ny webbutbildning i patientsäkerhet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Säker.

Att möta familjer med psykisk ohälsa - En föreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet. I arbetet kommer vi i kontakt med personer i barnens omgivning där vi märker att någonting inte står helt rätt till Skriv ut programmet. Att möta människor med psykisk ohälsa. Dag 1 28 april Dag 2 31 maj. Dag 1 - 28 april. Kaffe och smörgås från klockan 9.00. 09:30 Utbildningsprogram 1 Översikt utbildningar och nätverk Nätverk Webbutb ildning Utbildning AUGUSTI 26 26-28/8 Narrativ exponeringsterapi - tredagarsutbildning 24 Barnhälsovårdsnätverket SIMON SEPTEMBER 2 2/9-14/10 Webbutbildning: Psykisk ohälsa, migration och trauma OKTOBER 1 8 9 14 Nytt regionalt vårdprogram för PTSD: Flyktingperspektivet Erfarenheter, lärdomar och. Fler mår fysiskt och psykiskt bättre och har kommit igång med fysisk aktivitet som behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa med stöd av FaR-mottagningar. Det framgår av en färsk rapport om ett avslutat projekt i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. Konceptet med en stödfunktion som länk mellan vårdgivare, patient och egenvård är både förskrivare och patienter nöjda.

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder Webbutbildning om psykisk ohälsa fortsatt kostnadsfri. Socialstyrelsen fortsätter att bekosta förvaltandet av webbutbildningen Våga fråga - våga se!. Det medför att utbildningen blir kostnadsfri att göra för vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting över hela landet, åtminstone fram till och med år 2014 Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Här kan du ta del av webbutbildningar som Nka utvecklat tillsammans med andra aktörer. Här kan du också ta del av webbutbildningar inom anhörigområdet som andra organisationer har har gjort

Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten. Fokus i utbildningsmaterialet är att ge stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården när du möter patienter där psykisk ohälsa påverkar patientens kommunikations-och funktionsförmåga Webbutbildning och vägledning för munhälsa. Socialstyrelsen har tagit fram dels en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, dels en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård

Psykisk ohälsa inom LSS . Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta. Utbildningstyp Öppen utbildning Område LSS, Psykiatri, Vård och omsor Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa. Välkommen till guiden om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa där du som anhörig, närstående, personal och alla de som är intresserade av äldre personer och psykisk (ohälsa) har möjlighet att få en övergripande kunskap om området genom korta faktatexter, hänvisningar till filmer, rapporter och forskning

Webbutbildning. Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder - en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom Stöd & utbildning. Webbinarier. Webbutbildningar. Digitalt anhörigstöd. Nationell anhörigstrategi. Anhöriga och coronaviruset. Kraftsamling för psykisk hälsa. Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa. Navigeringskurs om demens för anhöriga Handledning för ST-läkare i psykiatri och allmänmedicin samt handledare. Handledning online ges vid två tillfällen under våren, 4 juni för ST-läkare psykiatri och 13 juni för ST-läkare allmänmedicin. Anmälan senast 15 maj. HBTQ - normer, kön och sexualitet. Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor Psykisk ohälsa - kunskapsutveckling, reahabilitering. Psykisk ohälsa och sjukdom är den största orsaken till sjukskrivning. Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) och Försäkringskassan har tillsammans drivit ett projekt för att hitta lösningar som kan förkorta sjukskrivningstider på grund av psykisk ohälsa om psykisk ohälsa hos äldre Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning

Webbutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma . Transkulturellt Centrum erbjuder en webbaserad utbildning för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär . att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre Den här webbutbildningen kostnadsbeläggs den 1 mars 2016 för organisationer utanför Nestors ägarområde, läs mer längst ner på sidan. Registrera dig > Logga in > Utbildningen.. Chefer och tjänstemän vet inte hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras, enligt studier från kampanjen Hjärnkoll. Chefer och medarbetare på svenska arbetsplatser vet inte hur de ska agera om en anställd mår psykiskt dåligt. Statistik som har presenterats av kampanjen Hjärnkoll visar att bara en minoritet av arbetsplatserna arbetar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa

Webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga. Utbildningen är ett komplement till kunskapsstödet Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Utbildningen tar ca 60 min att genomföra. Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik Utbildningen Ny som chef - Lärarledd Webbutbildning behandlar framförallt följande punkter: Bli trygg som ledare. Praktiska kunskaper för att klara av ledarrollens utmaningar. Förstå motivation och hur du motiverar andra. Praktiska kunskaper i att hantera och förebygga stress och psykisk ohälsa Psykisk ohälsa hos äldre - En utbildning som ger grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar samt kunskap om bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser. Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. Psykiatrin i Region Skåne erbjuder en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter som möter människor som kan vara suicidbenägna

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) avser genom det tvååriga projektet Anhörigstöd psykisk hälsa erbjuda utbildningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Utbildningarna syftar till att ge information och kunskap om diagnoser, symptom och vård samt om vad den anhörige kan göra för att ta hand om sig själv Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB. Barnkonvention är nu svensk lag. Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal. Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik. Dina gener kan påverka utfallet av terapi

Globala målet 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk

Utbildning, Psykiatri - Distansutbildningar

Psykisk hälsa - Vårdportal

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande samhällsprogram. För vissa är problemen så stora att eleven inte når kunskaraven eller ens orkar gå till skolan. För att förebygga psykisk ohälsa och främja välmående ska skolorna införa nya riktlinjer. Det föreslår Stockholms grönblå majoritet i budgeten för år 2022 eBAM - Webbutbildning BAM är den största arbetsmiljöutbildningen i Sverige och är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och Stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen Body Å Brai

Utbildningar - Nationella Självskadeprojekte

 1. Webbutbildning trauma. Kurs i trauma innehåller både kortsiktiga och långsiktiga effekter av trauma. Utbildningen tar upp skillnaden mellan avgränsade trauman och mer omfattande, komplexa trauman, med särskilt fokus på trauman relaterade till svåra erfarenheter från krig och flykt, men också andra former av trauman Webbutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma
 2. Äldres psykiska hälsa. I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar
 3. Kunskapsguiden - Flikarna Psykisk ohälsa och Äldre. Kunskapsguiden - Webbutbildning i grundläggande psykiatri, PSYK-E bas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) - Äldres psykiska hälsa. Sveriges kommuner och landsting (SKL) - Även äldre har ont i själen. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa / Riksförbundet Hjärnkol
 4. ska antal självmord och självmordsförsök. Våga fråga - våga se! Psykisk ohälsa bland äldre. Våga fråga - våga se! är en webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre personer
 5. Nytt undervisningsmaterial - fysisk aktivitet vid KOL och psykisk ohälsa (december 2020) Inom ramen för levnadsvaneprojektet har två presentationer tagits fram för fysioterapeuter att användas i utbildningar för övrig hälso- och sjukvårdspersonal avseende fysisk aktivitet vid KOL och psykisk ohälsa
 6. Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB. Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa. Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården
 7. KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alvesta kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS för personal som arbetar inom LSS verksamhet, boende, daglig verksamhet eller som personlig assistent.Utbildningen omfattar 1 heldag för sammanlagt 3 olika grupper och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner

Oktober 2021. 05 tis Webb: Nya perspektiv på psykisk ohälsa och vård.. 05 tis Vara: Föreläsning; Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.. 08 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.. 21 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.. November 2021. 10 ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Psykick ohälsa och vägar till hållbar återhämtning Utbildning om våld i nära relationer - webbutbildning. Jämlik vård, med fokus på personer med migrationsbakgrund. Information och verktyg: Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd. Informationsmaterial om hälsa i Sverige inom VGR. Screening för psykisk ohälsa, RHS 13.Formulär RHS Gruppstöd ex Teaching Recovery. KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre för ca 100 medarbetare verksamma inom äldreomsorgen.. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori blandat med samtal dialog och reflektioner

Psykisk hälsa och suicidprevention - Västra Götalandsregione

Göra webbutbildningar Nestor FoU-cente

Ohälsa, migration och trauma - Transkulturellt Centru

Psykisk ohälsa - bemöt personer med olika former av psykisk ohälsa. Osynliga funktionsnedsättningar - bemöt personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning eller demenssjukdom. Rättshaverister och stalkers - strategier för att bemöta och begränsa proble Psykisk ohälsa, stress, hot och våld. Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen Förälder med psykisk ohälsa och/eller missbruk som behöver kunskap om hur barn eller ungdomar i familjen påverkas av förälderns ohälsa, och behöver stöd i att möta barnets eller ungdomens behov Psykisk hälsa. Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs

Webbutbildning om SIP för vuxna Uppdrag Psykisk Häls

Förebygg psykisk ohälsa med stöd av siffror . Ergonomihjälpen. Rörelse, variation och återhämtning . ErgoArmMeter. Rätt belastning för armen. Förebygg sexuella trakasserier. Checklista och medarbetarenkät . Företagshälsovård. Webbutbildning för en bättre arbetsmilj. SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner Arbetsmiljöverket kommer under 2019 att besöka cirka 2000 företag i syfte att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inspektörerna kommer bland annat att kika på hot och våld på arbetsplatsen, arbetstid och arbetsbelastning samt kränkande särbehandling Detta görs med hjälp av webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga som tagits fram av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Utveckla stöd till anhöriga är en webbutbildning som vänder sig till personal inom äldre- och funktionshinderområdet och som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning

Våra utbildningar - Örebro LänLars_Jonsson - RFSL : RFSL

Vi har flera webbaserade utbildningar där innehållet presenteras genom film- och ljudklipp, texter och bildspel. De flesta av våra webbutbildningar innebär ett individuellt arbete. Varje utbildning innehåller olika inlämningsuppgifter, som du sedan får återkoppling på från en lärare. Ohälsa, migration och trauma Start 30 augusti, 20. Även vikten av att erbjuda behandling för psykisk ohälsa tas upp. Längd: 9 min 8 sek. Denna film är en del av en webbutbildning som ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma. Utbildningen har tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa i samarbete med Svenska Röda Korset Kostnadsfri webbutbildning om äldres psykiska ohälsa Våga fråga Den är riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa, men även för exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer som vill ha en allmän introduktion i ämnet äldres psykiska ohälsa